Chania

Broadlink-Apple Home Kit

Kaynaklarda yeralan linkteki işletim sistemi raspberry cihazına sistem yüklenir.

Daha sonra cihaz açıldıktan sonra aşağıdaki kodlar sıra ile tek tek kopyalanıp terminal aracılığı ile yükleme yapılır.

Gerekli Malzemeler
Raspberry Pi 3
Apple Home Kit uyumlu Cihaz
Broadlink ürünleri (RM,RM mini,SP,MP..)
Cihaz güncelleme işlemleri

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Node Yükleme İşlemleri

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

sudo apt install nodejs

node -v

Diğer eklentiler

sudo apt-get install -y python g++ libavahi-compat-libdnssd-dev

Homebridge Yükleme

sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge

mkdir ~/.homebridge/
touch ~/.homebridge/config.json

/usr/local/lib/node_modules/homebridge

nano ~/.homebridge/config.json
Homebridge Plugin Yükleme

sudo npm install -g homebridge-broadlink-rm

sudo npm install -g homebridge-broadlink-platform
sudo npm install -g homebridge-broadlink-s1c
~/.homebridge
Başlangıçta Otomatik Açılma

sudo npm -g install pm2

pm2 start homebridge
pm2 startup
sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi
pm2 save
Notlar

* Sadece broadlink için değil bir çok cihaz ile uyumlu pluginleri bulunmaktadır.

*Örnek config.json dosyası eklenecektir..

Tüm herşey doğru olduktan sonra yukarıdaki siyah resim ile karşılaşmanız gerekiyor..